Mgr. Pavol Tisaj - Advokát/Partner

Mgr. Pavol Tisaj
Advokát/Partner

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.) (2004)

Zameranie:

európske a slovenské súťažné právo, poradenstvo v oblasti zodpovednosti za škodu a zastupovanie klientov v tejto oblasti či už ide o nároky na náhradu škody uplatňované klientmi alebo proti klientom, zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi v Slovenskej republike, v Českej republike, pred Súdnym dvorom Európskej únie a v rozhodcovských konaniach.

Jazyky:

slovenský jazyk, anglický jazyk

Profesné organizácie:

Slovenská advokátska komora (2007)
Medzinárodná advokátska komora (2015)
Vigilantibus-iura (2013)

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.