JUDr. Jozef Grman - advokát
JUDr. Jozef Grman
advokát

Profesijný životopis:

 Právnická fakulta  Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1972-1977.

V rokoch 1979 – 1989 pôsobil ako podnikový právnik v Bratislavských automobilových závodoch, š.p. v Bratislave, z toho od roku 1984 ako vedúci právneho odboru.

V rokoch 1989 - 1990 pôsobil ako arbiter na Krajskej štátnej arbitráži v Bratislave a v rokoch 1990 – 1991 ako vedúci legislatívneho odboru Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky. Od roku 1991 až do roku 1993 pracoval ako vedúci legislatívno-právneho odboru v Zväze priemyslu Slovenskej republiky. Od roku 1991 do roku 1999 pôsobil ako komerčný právnik. Od roku 2000 do roku 2009 pôsobil ako advokát. Od 01.01.2009 pôsobí ako spoločník a konateľ advokátskej kancelárie GRMAN & PARTNERS, s.r.o.

Špecializácia:

Obchodné právo z dôrazom na investičnú výstavbu, nekalosúťažné konanie.  Občianske právo, ochrana osobnosti fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb. 

Pracovnoprávne vzťahy s osobitným dôrazom na nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.

Zmenkové právo. Práva duševného vlastníctva.

Jazyky:

slovenský jazyk, ruský jazyk

Zápis v zozname advokátov:

Advokát Slovenskej advokátskej komory od roku 2000

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.